Loading…
View analytic
Thursday, November 13 • 11:15am - 12:00pm
Engagera personalen med ett socialt intranät

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Uppdrag: Att engagera människor i vår strategi, kultur och förändring
Mål: Att leverera innehåll, samverkan och effektiv självbetjäning till de anställda när som helst och var som helst

För att lyckas med online engagement krävs det att man stödjer och engagerar ledarna i organisationen. Se till att samarbete blir en integrerad del av verksamheten. Visa att det redovisade värdet av samarbete online påskyndar innovation, nätverkande och kunskapsutbyte. Ge också användarna enkel åtkomst när som helst och var som helst, och främja samarbete som en integrerad del av verksamheten.

Tänk kommunicera och dela istället för Blogg, Wiki eller Fil.

Speakers
avatar for Ralf Larsson

Ralf Larsson

Director Online Employee Engagement and Development, Electrolux
Ralf Larsson - Driving business development and delivering business value with the help communication, social media and online services


Thursday November 13, 2014 11:15am - 12:00pm
A. Loke