Loading…
View analytic
Thursday, November 13 • 10:00am - 10:30am
Ju mer jag arbetar i det sociala intranätet, desto mer komplext blir mitt informationsflöde

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Efter hand som medarbetarna alltmer använder det sociala intranätet som ett arbetsverktyg, ett annat sätt att utföra sitt arbete på, i stället för en kul kommunikationskanal när du behöver veta något specifikt eller hitta någon särskild, måste de också ändra sin hantering av in- och utflödet av olika meddelanden: aktivitetsström, notifieringar, epost, chat och kanske mer, dessutom via en alltmer komplex blandning av enheter och format. För många är detta nästa stora tröskel. Hur kan vi bäst hjälpa dem att styra upp och arbeta effektivt? Vad är det egentligen de behöver?

Speakers
avatar for Peter Bjellerup

Peter Bjellerup

Social Business Consultant, IBM Sweden
Peter Bjellerup is a social business consultant working in the IBM integrated Global Center of Competence for Social Business, a team of "flying doctors" supporting sales and strategy development for social business engagements around the world. Peter works in GBS, the co... Read More →


Thursday November 13, 2014 10:00am - 10:30am
A. Loke